‘MOIT9

MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรฒ และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 08 กันยายน 2565 เวลา : 10:09:40 น. เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 55 ครั้ง


โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัยเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 65_๒๒๐๙๐๕_31.jpg
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 65_๒๒๐๙๐๕_9.jpg
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 65_๒๒๐๙๐๕_1.jpg
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 65_๒๒๐๙๐๕_25.jpg
แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมโครงการ.pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ใหม่.pdf
โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริ.docx
บันทึกขอเลื่อนการประชุม.pdf