‘MOIT12

MOIT12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 13 มิถุนายน 2566 เวลา : 13:06:02 น. เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 65 ครั้ง


1.บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน.pdf
2. มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ.pdf
3.ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ.pdf
4. แจ้งเวียน.pdf
5แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf