‘MOIT3

MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ผู้ประกาศ : น.ส.สุพรรษา จันทิบล
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 19 ธันวาคม 2566 เวลา : 10:12:07 น. เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 181 ครั้ง


บันทึกข้อความ ขออนุมัติ.pdf
บันทึกข้อความ แจ้งให้ทราบ.pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf